- Τα προϊόντα της Dainese, AGV και Quadlock βρίσκονται στο κατάστημα μας στην Ν. Φιλαδέλφεια -
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2589348 - 210 5310350 - Viber +306977647829
 

Εγγύηση προϊόντων

Στα καταστήματα Xmoto όλα τα προϊόντα μας είναι εισαγωγές από τις επίσημες αντιπροσωπείες Ελλάδας και συνοδεύονται με τις εγγυήσεις που παρέχονται από τα εργοστάσιά τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα. 210 2589348 - 210 5310350


Εγγύηση Προϊόντων DAINESE (2) Ετών

Τα Xmoto παρέχουν την επίσημη εγγύηση προϊόντων της Dainese που ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αγοράς τους. Όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί μέσα στο άνω χρονικό διάστημα ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στα καταστήματα μας.

Καμία επισκευή ή ενδεχόμενη αντικατάσταση δεν γίνετε μέχρι ωσότου το προϊόν σταλεί στο εργοστάσιο της Dainese για να διαπιστωθεί η βλάβη. Αυτό ισχύει για όλους τους καταναλωτές που πρέπει να γνωρίζουν ότι το πιστωτικό ή η αντικατάσταση θα γίνει μόνο μετά που ο τεχνικός – customer service της Dainese θα έχει αποδεχτεί το πρόβλημα του προϊόντος.

Για να ζητηθεί η παρέμβαση της εγγύησης ο καταναλωτής πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο που βεβαιώνουν την κατάσταση της ενεργού εγγύησης.

Ορισμένα προϊόντα που έχουν αλλοιωθεί λόγο της υπερβολικής χρήσης μπορεί να μην γίνουν αποδεχτά στην εγγύηση αν και είναι μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 χρόνων. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η γνώμη των τεχνικών της Dainese.

Προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση και έχουν αναγνωριστεί σαν ελαττωματικά:

Επισκευάζονται εάν αυτό είναι δυνατόν .

Εάν η επισκευή είναι αδύνατη ή μη συμφέρουσα θα γίνει αντικατάσταση με άλλο καινούριο προϊόν ή με άλλο προϊόν ίδιας αξίας.

Όλα τα προϊόντα AGV που καλύπτονται από τη νομικά αναγνωρισμένη εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που υπάρχουν κατά το χρόνο της πώλησης για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) * μηνών από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι «καταναλωτής "σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 206/2005 και έχει απόδειξη ή έγγραφο που αποδεικνύει την αγορά.

Επισκευές και / ή αντικαταστάσεις από την εγγύηση δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη λήψη και / ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα προβλήματα που προκαλούνται από ελαττωματικά υλικά και / ή την εργασία.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Η υποβάθμιση του προϊόντος ή των συστατικών του που οφείλεται στη φυσιολογική φθορά

Ζημία που προκλήθηκε από κακή χρήση

Ζημία που προκαλείται από τεχνικές αλλαγές που γίνονται από τον χρήστη ή μη εξουσιοδοτημένους τρίτους

Ζημία που προκλήθηκε από την πτώση και / ή ατυχήματα

Ζημία που προκλήθηκε από κακή ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή αδυναμία να ακολουθηθούν οι οδηγίες του AGV

Ζημία που προκλήθηκε από άλλους παράγοντες / ενέργειες πέρα από τον έλεγχο της AGV

Ελαττώματα που έχουν να κάνουν με τις υποκειμενικές απόψεις του χρήστη, όπως η άνεση, ο θόρυβος, αεροδυναμική, σφυρίζοντας, κλπ.

Ζημία που οφείλεται στην παρατεταμένη έκθεση στο φως και / ή τις πηγές θερμότητας


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα που καλύπτεται από την εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα καταστήματα μας, τα οποία θα μεριμνήσουν ώστε το κράνος να επισκευαστεί ή αντικατασταθεί. Εάν σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε την επισκευή, το κράνος θα πρέπει να σταλεί στην AGV. Repairs για επισκευή  ή να αντικατασταθεί σύμφωνα με την εγγύηση κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 μηνών μετά την αγορά, απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης ή του άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την πώληση.